Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale pe care le prelucrăm și scopul prelucrării:

1. Date de facturare și date de livrare

În cazul în care doriți să comandați oricare din Produsele și sau Serviciile noastre, vă solicităm să ne furnizați următoarele informații valide, corecte pentru a putea procesa Comanda, a putea livra produsele: nume, prenume, număr telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare și adresa de facturare.

Temeiul legal: Temeiul legal al prelucrării al datelor dumneavoastră de facturare și livrare menționat mai sus este îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale cu privire față de dumneavoastră, și îndeplinirea obligațiilor noastre legale privind facturarea. 

Temeiul legal pentru prelucrarea al datelor precum adresa de e-mail, număr de telefon este consimţământul dumneavoastră exprimat la înregistrarea pe pagina noastră de internet pe care puteţi să o revocaţi oricând, trimiţând o solicitare în acest sens la adresa de e-mail marketing@danibrum.ro

2. Datele pe care le solicităm dacă doriţi să beneficiaţi de newsletterul nostru

În cazul în care sunteți Utilizator al paginii noastre de internet, și doriți să beneficiați de informările noastre continue – newsletter – în legătură cu activitatea noastră, care conțin şi informările noastre legate de promoții, discount-uri, campanii publicitare, informații de tip marketing direct, publicitate și reclamă, vă solicităm să ne furnizați p adresă de e-mail validă și numele, prenumele dumneavoastră pentru identificare și pentru detectarea și prevenirea fraudelor.

Temeiul legal: în cazul în care optați pentru primirea de newsletter din partea societății noastre, solicităm consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens, ceea ce constituie temeiul legal al prelucrării.Consimţământul poate fi revocat oricând trimiţând o solicitare în acest sens la adresa de e-mail marketing@danibrum.ro

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor dumneavoastră sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail: marketing@danibrum.ro

3. Datele prelucrate pentru returnarea produsului

În cazul în care dumneavoastră doriți să vă exercitați dreptul cu privire la returnarea Produsului, pentru a ne putea îndeplini obligația legală și a preveni orice fel de abuzuri și fraude o să vă solicităm: datele de identificare precum numele și prenumele, adresa de livrare, datele de identificare ale comenzii precum nr. factură, data livrării produdusului, motiv de retur și alte observații din partea dumneavoastră, iar pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră până la rezolvarea procesului de retur vă solicităm să ne furnizați o adresă de e-mail validă și un număr de telefon corect.

Temeiul legal al acestei prelucrări este îndeplinirea obligaţiilor noastre legale faţă de Client cu privire la posibilitate returnării produsului în termenul şi condiţiile prevăzute de lege.

3.1. Datele prelucrate pentru valorificarea garanției:

Pentru a vă putea exercita dreptul la valorificarea garanției cu privire la Produsul / Serviciul cumpărat solicităm de la dumneavoastră următoarele date: nume, prenume, număr factură și dată factură

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor de mai sus este îndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale ale societăţii noastre cu privire la asigurarea garanţiei produselor vândute.

Mai utilizăm datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră pentru:

(dintre aceste opţiuni trebuie alese doar acelea pe care le utilizaţi în pagina de internet; celelalte trebuie şterse în mod obligatoriu)

 • publicitate, cum ar fi furnizarea de reclame personalizate, şi trimiterea unor comunicări promoţionale cu consimţământul dumneavoastră separat, atunci când este necesar;

3.2. Datele pe care dumneavoastră ni le furnizați involuntar:

Adresa IP – Atunci când vizitați pagina noastră de internet, adresa IP este înregistrată. Însă noi NU folosim adresa dumneavoastră de IP pentru a vă identifica sau pentru a fi folosită în alte scopuri. 

Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu pagina noastră de internet. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, însă având în vedere scopurile de prelucrare de mai sus, s-ar putea să nu putem îndeplini unele solicitări ale dumneavoastră fără furnizarea acestor date, și astfel să nu puteți beneficia de unele servicii ale paginii noastre de internet sau experiența dumneavoastră pe pagina noastră de internet să fie diferită. În orice caz, societatea noastră vă respecta decizia dumneavoastră cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal.

3.3. Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Societatea noastră vă reține datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate, dar nu mai mult timp decât 3 luni (este indicat să introduceţi o perioadă cât mai scurtă de stocare a datelor, cu excepţia celor necesare pentru facturare) de la ultima vizită pe pagina noastră de internet, sau ultimul contact cu dumneavoastră.

În cazul datelor cu caracter personal pe care le stocăm și prelucrăm pentru îndeplinirea unor cerințe legale legate de contabilitate şi arhivare, cum ar fi datele necesare facturării, acestea vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la emiterea facturii conform prevederilor legislației române în vigoare.

În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul cu privire la furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți exercita oricând acest drept, trimițând un email: marketing@danibrum.ro

4. Partajarea datelor cu caracter personal

4.1. Generalităţi privind scopurile prelucrării
În principal colectăm, salvăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru a ne îndeplini o obligaţie contractuală faţă de dumneavoastră sau dacă ne-aţi dat consimţământul dumneavoastră. Utilizăm datele dumneavoastră însă şi pentru a ne conforma procedurilor, respectiv dispoziţiilor legale care ne privesc, în măsura în care acestea sunt necesare respectării intereselor noastre sau ale celor îndreptăţiţi sau pentru a ne impune, proteja sau exercita dreptul nostru împotriva anumitor pretenţii. 

4.2 Datele pe care ni le comunicaţi 

4.2.1: În principiu, puteţi utiliza pagina noastră web fără a fi necesar să ne comunicaţi în mod direct informaţii personale. Pentru anumite servicii, de exemplu, în cazul abonării la buletinul informativ sau dacă doriţi să fiţi membru al comunităţii „Danibrum România”, va fi necesar să ne furnizaţi informaţii personale. În acest scop, va trebuie să precizaţi numele dumneavoastră sau adresa dumneavoastră de e-mail, pentru a putea beneficia de serviciul respectiv. 
2.2.2: Analiza şi prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în special pentru colectarea, prelucrarea şi derularea raporturilor, astfel încât să ne putem îndeplini obligaţiile contractuale. Date suplimentare în acest sens puteţi obţine din informaţiile complementare. 

4.3. Datele pe care le obţinem automat prin folosirea de către dumneavoastră a serviciilor noastre online
Anumite date sunt deja colectate dacă ne vizitaţi pagina de internet.

4.3.1 Datele de protocol
Printre datele colectate automat se numără datele de protocol ale serverului web. Activăm această protocolare numai în cazuri de excepţie pentru a examina cazuri de suport şi a asigura stabilitatea şi securitatea (Art. 6 alin. 1 lit. f) DS-GVO). Fiecare set de date conţine:

 • data şi ora solicitării
 • adresa IP a clientului şi serverului, starea portului şi protocolul
 • numele fişierului accesat sau a site-ului web şi dimensiunea solicitării
 • informaţii privind conectarea pentru serviciul web respectiv în măsura în care vă conectaţi cu un cont de utilizator
 • tipul de browser şi punctul de acces (ultimul site web accesat de către client)
 • Aceste date sunt evaluate în mod exclusiv anonim şi în scopuri tehnice. Nu se realizează evaluări statistice.

4.3.2 Modulele cookie
Modulele cookie sunt fişiere de dimensiuni mici care conţin un şir de caractere în care sunt stocate anumite informaţii în mod deschis sau închis. Modulele cookie sunt transmise de server la dispozitivul dumneavoastră unde sunt stocate. Acestea au scopul de identificare a dispozitivului de pe care a fost accesat un site web. Dacă vă autentificaţi pe un site web, modulele cookie asigură comunicarea conectării la server şi verificarea autorizărilor la accesarea site-ului web. Fiecare modul cookie are o anumită dată de expirare. Modulele cookie permit urmărirea acţiunilor utilizatorilor pe diferite pagini şi site-uri web. Modulele cookie facilitează comunicarea dintre serverul nostru şi dispozitivul dumneavoastră, utilizarea site-urilor web fiind astfel optimizată. Modulele cookie nu provin doar de la administratorii site-urilor web accesate, ci şi de la administratori terţi. Prin intermediul browserului dumneavoastră, aveţi posibilitatea de a vizualiza modulele cookie existente, de a le şterge sau de a stabili o configuraţie astfel încât acestea să nu mai fie stocate parţial sau în totalitate. Reţineţi că, în urma dezactivării permisiunii de stocare a modulelor cookie, anumite funcţii ar putea să nu mai funcţioneze optim sau să nu mai funcţioneze deloc. 

4.3.3 Analiza utilizării 

4.3.3.1 Google Analytics


Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), denumit pe scurt Google. Google Analytics utilizează fişiere-text, denumite şi module cookie. Modulele cookie sunt memorate pe calculatorul dumneavoastră şi generează informaţii referitoare la folosirea de către dumneavoastră a paginii noastre web. Baza legală pentru folosirea Google Analytics este Art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
Aceste informaţii sunt ulterior stocate pe un server din SUA al companiei Google. Pe acest site web este activată o funcţie de anonimizare a adresei IP, adică adresa dumneavoastră IP este scurtată în prealabil de Google în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state partenere ale Tratatului privind Spaţiul Economic European. Adresa IP completă este transferată numai în cazuri excepţionale către un server Google din SUA unde este ulterior scurtată. Pentru cazurile de excepţie, în care sunt transmise în SUA datele cu caracter personal, Google se supune Scutului de confidenţialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Google utilizează informaţiile generate pentru a crea cu ajutorul acestora evaluări şi rapoarte privind utilizarea şi activităţile de pe site-ul web www.wordpress-565477-2616407.cloudwaysapps.com şi pentru a efectua servicii suplimentare în cazul utilizării site-ului web www.wordpress-565477-2616407.cloudwaysapps.com. În acest caz, este vorba în special despre funcţii privind anunţurile publicitare, precum rapoarte Google Analytics privind randamentul conform caracteristicilor distinctive şi intereselor demografice. În rapoartele Google Analytics privind randamentul conform caracteristicilor distinctive şi intereselor demografice sunt incluse date solicitate de compania Google în vederea afişării de către administratori terţi a unor anunţuri publicitare în funcţie de interesele şi datele vizitatorului (de exemplu, vârsta, genul şi datele căutate de acesta). În funcţie de caz, compania Google va transfera informaţiile către terţi dacă acest lucru este prescris legal sau în măsura în care terţi prelucrează aceste date la solicitarea companiei Google. 

Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de browserul dumneavoastră nu este comasată cu alte date de către compania Google. Puteţi bloca utilizarea şi stocarea modulelor cookie prin efectuarea unei setări corespunzătoare a browserului dumneavoastră. Reţineţi că, în acest caz, nu veţi mai avea acces complet la anumite funcţii ale acestui site web. 
Stocarea şi înregistrarea datelor (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) prin intermediul modulelor cookie de pe site-ul web, precum şi prelucrarea acestora de către compania Google poate fi blocată şi din cadrul serviciilor oferite de compania Google. În acest scop, este necesar să descărcaţi şi să instalaţi plugin-ul pentru browser disponibil prin accesarea următoarei legături: Program de completare pentru browser pentru dezactivarea funcţiei Google Analytics
În cazul utilizării funcţiei de navigare de pe dispozitive mobile sau dacă aveţi instalat un program de completare pentru browser, vă rugăm să faceţi clic pe acest link pentru a bloca pe viitor funcţia Google Analytics în cadrul acestei pagini web. În plus, pe dispozitivul dumneavoastră va fi instalat un program de respingere a modulelor cookie. Dacă doriţi să ştergeţi modulele cookie, este necesar să faceţi din nou clic pe această legătură. Alte indicaţii referitoare la dispoziţiile Google găsiţi la www.google.com/policies/privacy/

4.3.4 Remarketing 

4.3.4.1 Google Tag Manager 


Această pagină web utilizează Google Tag Manager de la firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). Funcţia Google Tag Manager este utilizată în vederea administrării etichetelor (semnelor de identificare) de pe site-ul web, prin intermediul unei suprafeţe. Utilizarea funcţiei Google Tag Manager nu sunt presupune utilizarea de module cookie şi nici înregistrarea de date personale. Instrumentul asigură emiterea altor etichete care, în anumite condiţii, înregistrează date de pe partea dumneavoastră. Google Tag Manager nu accesează aceste date. Dacă a fost efectuată o dezactivare la nivelul domeniului sau a modulelor cookie, aceasta rămâne valabilă pentru toate etichetele de urmărire care au fost implementate cu Google Tag Manager. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

4.3.4.2 Google AdWords Remarketing 
Această pagină web utilizează funcţia Google AdWords Remarketing de la firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Tehnologia Google AdWords Remarketing ne permite să ne readresăm utilizatorilor care au vizitat deja pagina noastră de internet şi s-au interesat de oferta noastră, prin materiale publicitare orientate scopului pe paginile reţelei partenerilor Google. Pentru aceasta, în momentul accesării site-ului nostru web, în dispozitivul utilizatorului este stocat un modul cookie care permite recunoaşterea utilizatorilor în momentul accesării site-urilor web ale partenerilor noştri publicitari. În plus, avem posibilitatea de a analiza interesele utilizatorilor pentru a le putea oferi acestora recomandări de produse şi materiale publicitate în funcţie de interesele acestora. Datele stocate în modulele cookie nu sunt comasate cu alte date personale în cadrul profilurilor de utilizator. Prin continuarea navigării pe acest site web, vă declaraţi acordul cu prelucrarea datelor dumneavoastră colectate prin intermediul funcţiilor Google aşa cum s-a descris anterior şi în scopurile mai sus menţionate. 
Puteţi dezactiva utilizarea modulelor cookie de la Google, prin apelarea paginii www.google.com/privacy/ads şi acţionarea butonului „opt-out”. Alternativ, puteţi bloca utilizarea modulelor cookie de către administratori terţi accesând site-ul web de dezactivare a funcţiei de afişare de materiale publicitare www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Reţineţi că, în acest caz, nu veţi mai avea acces la anumite funcţii ale acestui site web. Găsiţi indicaţii suplimentare referitoare la dispoziţiile Google la www.google.com/policies/privacy/. 

4.3.4.3 Facebook Remarketing / Retargeting
Această pagină web utilizează funcţia Remarketing-Tags a reţelei de socializare Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Prin utilizarea etichetelor de remarketing, în momentul accesării site-ului nostru web este stabilită o conexiune directă între serverul Facebook şi browserul utilizatorului. Astfel, pe serverul Facebook se înregistrează site-urile noastre web care sunt accesate de pe adresa IP a utilizatorului. Compania Facebook atribuie aceste informaţii contului personal al utilizatorului Facebook. Aceste informaţii sunt utilizate în cadrul funcţiei Facebook Ads. Reţineţi că noi, în calitate de furnizori de servicii, nu intrăm în posesia datelor transmise şi nu influenţăm modul de utilizare a acestora de către compania Facebook. Pentru mai multe informaţii privind modurile de analizare şi utilizare a datelor prin intermediul Facebook, drepturile şi posibilităţile dumneavoastră de protecţie a datelor personale, consultaţi informaţiile privind protecţia datelor de la Facebook, accesând www.facebook.com/about/privacy/. Dacă nu doriţi ca Facebook să atribuie informaţiile colectate direct contului dumneavoastră de utilizator Facebook, aveţi posibilitatea de a dezactiva funcţia Remarketing „Custom Audiences” aici. Pentru aceasta, este necesar să fiţi conectat la contul dumneavoastră Facebook. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

4.3.5 Social-Media-Plug-Ins


Site-ul nostru web utilizează, de asemenea, programe (plugin-uri) ale următoarelor reţele de socializare:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Este vorba de ofertele companiilor americane din SUA:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA)

Plugin-urile de pe site-urile noastre web sunt identificate prin intermediul siglelor companiilor implicate sau prin sintagme precum „Îmi place” , „Urmărești” sau Distribuie. La accesarea unui site web care conţine un astfel de plugin, browserul realizează o conexiune directă la serverele companiei aferente, iar conţinutul plugin-ului este afişat pe site-ul web accesat. Astfel, informaţiile privind accesarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web sunt retransmise către aceste companii. Nu avem influenţă asupra datelor colectate şi a proceselor de prelucrare a datelor şi nici nu cunoaştem întregul cuprins de colectare a datelor, scopurile prelucrării, termenele de memorare. Nu avem la dispoziţie nici informaţii asupra ştergerii datelor colectate de ofertantul plug-in. Ofertantul plug-in salvează datele colectate despre dumneavoastră ca profiluri de folosire şi le foloseşte în scopuri de publicitate, cercetare de piaţă şi/sau configurarea paginii lui web în funcţie de necesitate. O asemenea evaluare se realizează în special (şi pentru utilizatorii neautentificaţi) la reprezentarea reclamelor în funcţie de necesitate şi la informarea altor utilizatori ai reţelei de socializare asupra activităţilor dumneavoastră pe pagina noastră web. Vă revine dreptul de a contesta formarea acestor profiluri de utilizare, pentru a cărui exercitare trebuie să vă adresaţi ofertantului respectivului plug-in. Prin plugin-uri vă oferim posibilitatea să interacţionaţi cu reţelele de socializare şi cu alţi utilizatori, astfel încât să ne putem îmbunătăţi oferta şi să o configurăm mai interesant pentru dumneavoastră ca utilizator. Baza legală pentru folosirea plugin-urilor este Art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
Dacă sunteţi conectat la contul dumneavoastră de utilizator de la această companie în momentul accesării site-ului nostru web, accesarea site-ului web este corelată cu contul la care sunteţi conectat. Prin interacţiunea cu plugin-urile, de exemplu, prin efectuarea unui clic pe butonul „Îmi place” sau prin postarea unui comentariu, aceste informaţii sunt comunicate şi salvate pe serverele acestor companii. Dacă doriţi să blocaţi comunicarea acestor tipuri de date, trebuie să vă deconectaţi de la contul dumneavoastră înainte de a accesa site-ul nostru web. Scopul şi volumul datelor colectate de aceste companii, modalităţile de prelucrare şi utilizare de către acestea a datelor dumneavoastră, precum şi drepturile şi posibilităţile dumneavoastră de a efectua setări privind protecţia datelor dumneavoastră personale sunt prezentate în informaţiile privind protecţia datelor, oferite de:

4.3.6 Firebase
Pentru a înţelege mai bine comportamentul utilizatorilor în aplicaţii şi a-l putea optimiza, utilizăm Firebase. În cadrul acestei acţiuni se comunică anonimizat datele utilizatorului către Firebase. În plus, se utilizează şi alte funcţii din Firebase, care permit o ghidare mai bună a utilizatorului sau o evaluare a cauzelor erorii în aplicaţii, precum şi notificări Push. Firebase este o bază de date în timp real, cu care se pot insera informaţiile în timp real în propria pagină web. Firebase este o filială Google şi are sediul în San Francisco (CA), SUA. Găsiţi declaraţia de confidenţialitate a informaţiilor de la Firebase la https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

4.3.7 Crashlytics
În aplicaţiile noastre utilizăm Crashlytics al firmei Crashlytics Inc, SUA. Crashlytics aparţine grupului de companii Google. Crashlytics identifică eroarea de software, precum şi cauza acesteia. Pentru aceasta, colectează date cum ar fi: Informaţii privind starea aparatului, tipul aparatului final, recunoaşterea aparatului şi le salvează pseudonimizat. Printr-o setare corespunzătoare în aplicaţie, puteţi dezactiva colectarea şi salvarea datelor. Găsiţi informaţii suplimentare privind indicaţiile de protecţie a datelor de la Crashlytics la: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

 

4.3.8 Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la dumneavoastră cu următorii destinatari, persoane împuternicite de operator, în măsura în care este necesar: 

 1. Soldigo, Shoptsie Limited 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ
 • dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța societății
Scroll to Top