Masuri

Masura 6.4

Masura 6.4 la Danibrum

Masura 6.4

SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE

Alocarea financiară aferentă perioadei 2021-2022 – 100 milioane euro
 

Sprijinul public nerambursabil

Valoare maximă 200.000 Euro – valoare minimă 10.000 euro

Fără a depăși 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Criterii de eligibilitate

▪ Locul de implementare pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
▪ Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
▪ Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;
▪ Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe și nu va depăși 31.12.2025.

Solicitanți eligibili

▪ Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

▪ Membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
▪ Micro-întreprindere – maximum 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
▪ Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Cheltuieli eligibile

▪ Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
▪ Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
▪ Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
▪ Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la
expirarea contractului de leasing.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *