Masura 6.2

Masura 6.2

SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE

Alocarea financiară aferentă perioadei 2021-2022 – 50 milioane euro

Sprijinul public nerambursabil

Valoare este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro.

Activități eligibile

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică.Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (prelucrarea lemnului, etc.);

Solicitanți eligibili

▪ Membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

▪ Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

▪ Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Cheltuieli eligibile

▪  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;
▪ Implementarea planului de afaceri trebuie sa înceapă în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
▪ Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități
prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată;
▪ Codurile CAEN propuse prin proiect trebuie sa fie înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate (dar fără ca activitatea propusă prin proiect să fi fost desfășurată) sau neautorizate;
▪ Până la depunerea Cererii de finanțare, solicitantul nu a desfășurat niciodată activitatea aferentă codurilor CAEN propuse prin proiect. Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfăşurate de solicitant

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top